Original conditionVýstavba zahájena demoličními pracemi původního objektu.
Zvolen generální dodavatel stavby f. Pozemstav Prostějov.
Probíhá práce na základech bytového domu, taktéž se pracuje na komerční části.